สั่งเลนส์ แฟชั่น -> เลือกรุ่น แฟชั่น

วิธีการสั่งสินค้า


Pretty Doll

Update : 16/01/2017

!Amiria (mini) (ef.15)  
!Chimmer (mini) (ef.15)  
!Cosmo (mini) (ef.14)  
!Damier (mini) (ef.14)  
!Divine 3Tone (mini) (ef.15)  
!Florida (mini) (ef.15)  
!Glitter (mini) (ef.14)  
!Lily 2Tone (mini) (ef.15)  
!Midori (mini) (ef.15)  
!Nudy (mini) (ef.14)  
!Pearl (mini) (ef.14)  
!Pony (mini) (ef.14)  
!Puffy (mini) (ef.14)  
!Pure (mini) (ef.14)  
!Shilla (mini) (ef.14)  
!Sonya (mini) (ef.16)  
!Stella (mini) (ef.14)  
!Tiara (mini) (ef.14)  
!Vampire (mini) (ef.15)  
!Vollet (mini) (ef.17)  
Arm (ef.18)  
Bambam (ef.17)  
Bambi 3Tone (ef.18)  
Barbara (ef.17)  
BeLove (ef.19)  
Bling (ef.19)  
Blyth (ef.17)  
Blyth 3Tone (ef.17)  
Brownie (ef.19)  
Carviar (ef.18)  
Chimmer (ef.19)  
Cillon 3Tone (ef.17)  
Circle (ef.19)  
Cosmo (ef.17)  
Daisy (ef.18)  
Damier (ef.17)  
Design (ef.18)  
Diamond (ef.18)  
Dolce (ef.18)  
Elizabeth (ef.18)  
Emquatier (ef.19)  
Eva (ef.17)  
Everland (ef.18)  
Fairytale (ef.18)  
Gossip (ef.18)  
Hami queen (ef.18)  
Harajuku (ef.18)  
Hello Kitty (ef.17)  
Himalayan (ef.18)  
Ice 4Tone (ef.18)  
King (ef.18)  
Malibu (ef.19)  
Maya (ef.17)  
Melody (ef.18)  
Mimoza (ef.18)  
Mirror (ef.18)  
My melody (ef.18)  
Nudy (ef.19)  
Nudy 4Tone (ef.18)  
Peaceful (ef.17)  
Pearl (ef.18)  
Polkadot (ef.17)  
Pony (ef.17)  
Pretty doll (ef.18)  
Puffy (ef.17)  
Pure (ef.17)  
Pussycat (ef.18)  
Rita (ef.18)  
Sakura (ef.18)  
Sassy (ef.18)  
Sherbet (ef.18)  
Snowie (ef.19)  
Super Black (ef.20)  
Super King (ef.20)  
Sushi (ef.17)  
Tiara (ef.17)  
Trendy (ef.18)  
Vampire Twilight (ef.17)  
Vivetta (ef.18)  


Sweety

Update : 16/01/2017

!Aoi (mini) (ef.14)  
!Baby Doll (mini) (ef.16)  
!Bamboo (mini) (ef.15)  
!Cherry (mini) (ef.14)  
!Cosmos (mini) (ef.16)  
!Fairy s tear(3) (mini) (ef.16)  
!Furby (mini) (ef.17)  
!Galexy (mini) (ef.16)  
!Glacier (mini) (ef.16)  
!Jenet (mini) (ef.14)  
!Lamune (mini) (ef.14)  
!Look Flesh (mini) (ef.14)  
!Mimoza (mini) (ef.16)  
!Muffin (mini) (ef.16)  
!My Kiss (mini) (ef.14)  
!Nudy (mini) (ef.16)  
!Nutwara (mini) (ef.14)  
!Paolo (mini) (ef.16)  
!Pitchy (mini) (ef.15)  
!Pony (mini) (ef.14)  
!Ribbon (mini) (ef.16)  
!Sofety (mini) (ef.17)  
!Solotica Hydrocore (mini) (ef.16)  
!Solotica Natural (mini) (ef.14)  
!Sweety Hydrocore (mini) (ef.16)  
Aloha (ef.17)  
Alovera (ef.17)  
Baby Goddess (ef.19)  
Bambi (ef.17)  
Batis (ef.17)  
Brownie (ef.18)  
BT01 (ef.18)  
Burn (ef.17)  
Candy (ef.17)  
Caviar (ef.17)  
Cherry Blossom (ef.18)  
Chiffon (ef.17)  
Circle (ef.18)  
Daisa (ef.18)  
Daisy (ef.18)  
Dearly (ef.19)  
Diamond (ef.18)  
Dolce (ef.17)  
Dolly (ef.19)  
Dolly Wink (ef.18)  
Dragon (ef.17)  
Eclipse (ef.17)  
Florence (ef.19)  
Foggy (ef.18)  
Galaxy (ef.17)  
Galexy (ef.17)  
Glamour (ef.16)  
Glamourous (ef.18)  
Gossip (ef.17)  
Honey (ef.18)  
Icy 4Tone (ef.17)  
Indy (ef.17)  
Inlove (ef.19)  
Itchy (ef.17)  
Ivy (ef.17)  
King (ef.18)  
Kitty (ef.17)  
Kwanusa (ef.17)  
Lolita (ef.18)  
Lydia (ef.18)  
Malibu (ef.17)  
Melody (ef.18)  
Melon (ef.18)  
Miyabi (ef.19)  
Moonlight (ef.18)  
Morning (ef.18)  
Nudy (ef.19)  
Phoenix (ef.18)  
Poem (ef.18)  
Pony (ef.17)  
Porsche (ef.18)  
Princess 4Tone (ef.18)  
Puffy (ef.17)  
Pure (ef.17)  
Purely (ef.20)  
Queen (ef.18)  
Rainbow (ef.18)  
Rosse (ef.18)  
Sakura (ef.18)  
Sassy (ef.18)  
Sherbet (ef.18)  
Sherbet 3Tone (ef.18)  
Showy (ef.19)  
Snowie (ef.19)  
Solang (ef.17)  
Spatax (ef.17)  
Sunday (ef.17)  
Sunlady (ef.19)  
Super King (ef.20)  
Sweety Spatax (ef.17)  
Tiger (ef.18)  
Tisa (ef.16)  
Trendy (ef.18)  
Usamanee (ef.18)  
Winky (ef.19)  


Lollipop

Update : 16/01/2017

!Delight (mini) (ef.15)  
!Fiesta (mini) (ef.14)  
!Luminus (mini) (ef.16)  
!Mai (mini) (ef.16)  
!Narciss (mini) (ef.15)  
!Peach (mini) (ef.15)  
!Scarlet (mini) (ef.15)  
!Signature (mini) (ef.15)  
!Wanna Be (mini) (ef.15)  
Bling (ef.19)  
Camellia (ef.18)  
Canaria (ef.19)  
Cherry (ef.17)  
Cotton Candy (ef.18)  
Edge (ef.18)  
Endorphin (ef.18)  
Ice (ef.18)  
Issue (ef.17)  
Kiwi (ef.18)  
Lavender (ef.18)  
Macaron (ef.19)  
Mango (ef.18)  
Mohito (ef.18)  
Opal (ef.17)  
Pola (ef.17)  
Speed (ef.17)  
Suprime (ef.18)  
Tiger (ef.17)  
Trap (ef.19)  
V12 (ef.17)  
V3 (ef.18)  
V5 (ef.18)  
V6 (ef.18)  
V7 (ef.19)  
Wai (ef.17)  


Dream Color1

Update : 16/01/2017

!Anna (mini) (ef.16)  
!Berry (mini) (ef.14)  
!Circle (mini) (ef.16)  
!Cookie (mini) (ef.16)  
!Cool (mini) (ef.14)  
!Emma (mini) (ef.15)  
!Gus (mini) (ef.15)  
!HV (mini) (ef.15)  
!Ice (mini) (ef.16)  
!Icy (mini) (ef.15)  
!Irin(mini) (ef.15)  
!Kate (mini) (ef.16)  
!Kiss (mini) (ef.16)  
!Lapis(mini) (ef.15)  
!Mania (mini) (ef.16)  
!Minnie (mini) (ef.16)  
!Minnion (mini) (ef.15)  
!Neon (mini) (ef.15)  
!Nudy (mini) (ef.16)  
!Phoenix (mini) (ef.16)  
!Plum (mini) (ef.16)  
!Polly (mini) (ef.16)  
!Pony (mini) (ef.14)  
!Rocco (mini) (ef.16)  
!Rock (mini) (ef.16)  
!Rosa (mini) (ef.16)  
!Rose (mini) (ef.15)  
!Soda (mini) (ef.14)  
!Sofia (mini) (ef.16)  
!Stella (mini) (ef.16)  
!Thor (mini) (ef.14)  
!Tokyo (mini) (ef.16)  
!Tornado (mini) (ef.16)  
!Ya(mini) (ef.16)  
Candy (ef.19)  
Cat s eye (ef.17)  
Circle (ef.19)  
Cookie (ef.19)  
Disney (ef.18)  
Fanta (ef.17)  
Fantasia (ef.18)  
Fern (ef.19)  
Frozen (ef.18)  
Gangnam (ef.20)  
Girly (ef.18)  
Holly (ef.18)  
Honey (ef.19)  
Hunter (ef.18)  
Jasper (ef.17)  
Jinny (ef.17)  
Julia (ef.17)  
Kate (ef.19)  
Kelly (ef.18)  
Kirakira (ef.19)  
Koko (ef.17)  
Lydia (ef.17)  
Maki (ef.18)  
Mamiya (ef.18)  
Mania (ef.19)  
Max (ef.18)  
Mickey (ef.19)  
Miyuki (ef.19)  
Naomi (ef.19)  
Nudy (ef.19)  
Pancake (ef.18)  
Plum (ef.20)  
Popeye (ef.18)  
Pure (ef.18)  
Rachel (ef.17)  
Ring (ef.19)  
Rita (ef.17)  
Rock (ef.20)  
Rock Crystal (ef.18)  
Sky (ef.17)  
Sonic (ef.19)  
Soul (ef.19)  
Spider (ef.18)  
Stella (ef.18)  
Sun (ef.19)  
Teresa (ef.18)  
Tokyo (ef.18)  
Tornado (ef.19)  
Valentine (ef.18)  
Veronica (ef.18)  
Victoria (ef.18)  .