สั่งเลนส์ แฟชั่น -> เลือกรุ่น แฟชั่น

วิธีการสั่งสินค้า


Pretty Doll

Update : 14/02/2018

!Adele (mini) (ef.15)  
!Alberta (mini) (ef.14)  
!Dolce (mini) (ef.15)  
!Elio (mini) (ef.14)  
!Finale (mini) (ef.14)  
!Florida (mini) (ef.15)  
!Jazzy (mini) (ef.18)  
!King (mini) (ef.14)  
!Kurly (mini) (ef.16)  
!Nudy (mini) (ef.14)  
!Pony (mini) (ef.14)  
!Pure (mini) (ef.14)  
!Remind (mini) (ef.14)  
!Secret Eye (mini) (ef.14)  
!Shilla (mini) (ef.14)  
!Sofia (mini) (ef.17)  
!SoHot (mini) (ef.14)  
!Soulmate (mini) (ef.14)  
!Tiara (mini) (ef.14)  
!Vampire (mini) (ef.15)  
Almond (ef.17)  
Anchovy (ef.18)  
BeLove (ef.19)  
Bling (ef.19)  
Blyth (ef.17)  
Brownie (ef.19)  
Carviar (ef.18)  
Circle (ef.19)  
Daisy (ef.18)  
Design (ef.18)  
Diamond (ef.18)  
Diamond 4Tone (ef.18)  
Dolce (ef.18)  
Elizabeth (ef.18)  
Emquatier (ef.19)  
Everland (ef.18)  
Extra (ef.18)  
Fairytale (ef.18)  
Glamour (ef.17)  
Harajuku (ef.18)  
Hello Kitty (ef.17)  
Himalayan (ef.18)  
Hugo (ef.18)  
King (ef.18)  
Maya (ef.17)  
Melody (ef.18)  
Midnight (ef.19)  
Mirror (ef.18)  
Moonlight (ef.17)  
Nudy (ef.19)  
Peaceful (ef.17)  
Pony (ef.17)  
Pretty doll (ef.18)  
Puffy (ef.17)  
Pure (ef.17)  
Pussycat (ef.18)  
Sakura (ef.18)  
Super Black (ef.20)  
Super King (ef.20)  
Sushi (ef.17)  
Tiara (ef.17)  
Tornado (ef.19)  
Trendy (ef.18)  


Sweety

Update : 14/02/2018

!Aoi (mini) (ef.14)  
!Apisada (mini) (ef.14)  
!Bamboo (mini) (ef.15)  
!Cherry (mini) (ef.14)  
!Classic (mini) (ef.14)  
!Fairy s tear(3) (mini) (ef.16)  
!Furby (mini) (ef.17)  
!Glacier (mini) (ef.16)  
!Glossy (mini) (ef.15)  
!Jenet (mini) (ef.14)  
!Kwanusa (mini) (ef.14)  
!Lamune (mini) (ef.14)  
!Look Flesh (mini) (ef.14)  
!Lovely (mini) (ef.16)  
!Mimoza (mini) (ef.16)  
!Muffin (mini) (ef.16)  
!My Kiss (mini) (ef.14)  
!Nutwara (mini) (ef.14)  
!Paolo (mini) (ef.16)  
!Patricia (mini) (ef.15)  
!Pony (mini) (ef.14)  
!Ribbon (mini) (ef.16)  
!Secret (mini) (ef.14)  
!Sofety (mini) (ef.17)  
!Solotica Hydrocore (mini) (ef.16)  
!Solotica Natural (mini) (ef.14)  
!Sweety (mini) (ef.15)  
!Sweety Hydrocore (mini) (ef.16)  
!Sweety Natural (mini) (ef.14)  
Almond (ef.17)  
Aloha (ef.17)  
Bambi (ef.17)  
Batis (ef.17)  
Batis (Hazel) (ef.17)  
Beaury (ef.18)  
Brownie (ef.18)  
BT01 (ef.18)  
Candy (ef.17)  
Candy Extra (ef.19)  
Caviar (ef.17)  
Chiffon (ef.17)  
Circle (ef.18)  
Daisy (ef.18)  
Diamond (ef.18)  
Diamond 3Tone (ef.19)  
Dolce (ef.17)  
Dolly (ef.19)  
Dragon (ef.17)  
Extra (ef.18)  
Florence (ef.19)  
Foggy (ef.18)  
Glamour (ef.16)  
Glamourous (ef.18)  
Gossip (ef.17)  
Icy-X (ef.18)  
Inlove (ef.19)  
Ivy (ef.17)  
King (ef.18)  
Kitty (ef.17)  
Kwanusa (ef.17)  
Lydia (ef.18)  
Magic (ef.18)  
Melody (ef.18)  
Moonlight (ef.18)  
Morning (ef.18)  
Nuada (ef.17)  
Nudy (ef.19)  
Oreo (ef.18)  
Phoenix (ef.18)  
Poem (ef.18)  
Pony (ef.17)  
Porsche (ef.18)  
Puffy (ef.17)  
Pure (ef.17)  
Purely (ef.20)  
Rainbow (ef.18)  
Sakura (ef.18)  
Sherbet (ef.18)  
Showy (ef.19)  
Snowie (ef.19)  
Solang (ef.17)  
Spatax (ef.17)  
Super King (ef.20)  
Sweety galaxy (ef.17)  
Sweety Spatax (ef.17)  
Tiger (ef.18)  
Tisa (ef.16)  
Trendy (ef.18)  
Usamanee (ef.18)  
Vista (ef.19)  
Winky (ef.19)  


Lollipop

Update : 14/02/2018

!Black Russian (mini) (ef.15)  
!Bliss (mini) (ef.16)  
!Brilliant (mini) (ef.15)  
!Chill (mini) (ef.16)  
!Fiesta (mini) (ef.14)  
!Holiday (mini) (ef.17)  
!Hybrid (mini) (ef.14)  
!Jasmine (mini) (ef.15)  
!Peach (mini) (ef.15)  
!Ring (mini) (ef.15)  
!Scarlet (mini) (ef.15)  
!Signature (mini) (ef.15)  
!Tower (mini) (ef.15)  
!Vivi (mini) (ef.14)  
!Wanna Be (mini) (ef.15)  
1Carat (ef.19)  
3carat (ef.18)  
Aida (ef.17)  
Allure (ef.18)  
Bling (ef.19)  
Candy (ef.17)  
Cherry (ef.17)  
Cloudy (ef.17)  
Cream (ef.17)  
Diana (ef.18)  
Doremi (ef.18)  
Endorphin (ef.18)  
Extra (ef.18)  
French (ef.18)  
Heart (ef.19)  
Icy (ef.18)  
Issue (ef.17)  
Ivy (ef.18)  
Kitty Cat (ef.17)  
Kiwi (ef.18)  
Lavender (ef.18)  
Luminus (ef.17)  
Midnite (ef.18)  
Myst (ef.18)  
Niky (ef.18)  
Oki (ef.18)  
Olive (ef.17)  
Once (ef.17)  
Only (ef.19)  
Paris (ef.17)  
Puyo (ef.17)  
Qua (ef.20)  
Rio (ef.19)  
School (ef.18)  
Siroco (ef.17)  
Skini (ef.18)  
Trap (ef.19)  
Twilight (ef.19)  
V10 (ef.18)  
V11 (ef.18)  
V12 (ef.17)  
V2 (ef.17)  
Vivi (ef.17)  
Vogue (ef.17)  
Wai (ef.17)  
Yukiko (ef.18)  


Wink

Update : 14/02/2018

!Dolce (mini) (ef.16)  
!Hidorcor (mini) (ef.14)  
Sherbet (ef.18)  


Dream Color1

Update : 14/02/2018

!Ayu (mini) (ef.16)  
!Berry (mini) (ef.14)  
!Cookie (mini) (ef.16)  
!Cool (mini) (ef.14)  
!Frora (mini) (ef.15)  
!Grace (mini) (ef.15)  
!Gus (mini) (ef.15)  
!Ice (mini) (ef.16)  
!Icy (mini) (ef.15)  
!Irin(mini) (ef.15)  
!Kate (mini) (ef.16)  
!Kiss (mini) (ef.16)  
!Lapis(mini) (ef.15)  
!Maaya (mini) (ef.16)  
!Mania (mini) (ef.16)  
!Minnie (mini) (ef.16)  
!Minnion (mini) (ef.15)  
!Mishio (mini) (ef.16)  
!Monica (mini) (ef.16)  
!Phoenix (mini) (ef.16)  
!Plum (mini) (ef.16)  
!Polly (mini) (ef.16)  
!Rocco (mini) (ef.16)  
!Rock (mini) (ef.16)  
!Rosa (mini) (ef.16)  
!Soda (mini) (ef.14)  
!Stella (mini) (ef.16)  
!Thor (mini) (ef.14)  
!Tokyo (mini) (ef.16)  
Adeline (ef.18)  
Albertine (ef.18)  
Ayako (ef.18)  
Buzan (ef.18)  
Carat (ef.17)  
Circle (ef.19)  
Cookie (ef.19)  
Disney (ef.18)  
Fantasia (ef.18)  
Frozen (ef.18)  
Gangnam (ef.20)  
Holly (ef.18)  
Honey (ef.19)  
Hunter (ef.18)  
Jasper (ef.17)  
Jerry (ef.19)  
Jinny (ef.17)  
Julia (ef.17)  
Kate (ef.19)  
Kelly (ef.18)  
Koko (ef.17)  
Lydia (ef.17)  
Maki (ef.18)  
Mamiya (ef.18)  
Mania (ef.19)  
Max (ef.18)  
Miyuki (ef.19)  
Naomi (ef.19)  
Pea (ef.18)  
Phoenix (ef.19)  
Plum (ef.20)  
Popeye (ef.18)  
Popeye (Choco) (ef.18)  
Potter (ef.18)  
Rachel (ef.17)  
Rita (ef.17)  
Sky (ef.17)  
Sonic (ef.19)  
Soul (ef.19)  
Spider (ef.18)  
Stella (ef.18)  
Tokyo (ef.18)  
Tornado (ef.19)  
Veronica (ef.18)  
Victoria (ef.18)  


Kitty Kawaii

Update : 14/02/2018

!Arthna(mini) (ef.14)  
!Ava (mini) (ef.15)  
!Bena (mini) (ef.16)  
!Cleen (mini) (ef.14)  
!Cocoro (mini) (ef.16)  
!Cupid (mini) (ef.16)  
!Diva (mini) (ef.15)  
!Dreamy (mini) (ef.16)  
!Falling (mini) (ef.15)  
!Glacious (mini) (ef.16)  
!Je t aime (mini) (ef.16)  
!Jelly (mini) (ef.15)  
!Jenneth (mini) (ef.14)  
!Jewel 3Tone (mini) (ef.14)  
!Keizen (mini) (ef.16)  
!Kirei (mini) (ef.14)  
!Kiss Me (mini) (ef.16)  
!Lucius (mini) (ef.16)  
!Mabel (mini) (ef.16)  
!Milin (mini) (ef.16)  
!Minerva (mini) (ef.15)  
!Miranda (mini) (ef.16)  
!Sandy (mini) (ef.16)  
!Seeshell (mini) (ef.16)  
!Sheer (mini) (ef.14)  
!Soft (mini) (ef.15)  
!Twinkle (mini) (ef.15)  
!Venus (mini) (ef.16)  
!Viva (mini) (ef.16)  
!Vivian (mini) (ef.15)  
007 (ef.18)  
Artemis (ef.18)  
Big Seeshell (ef.20)  
Cara (ef.18)  
Charming (ef.18)  
Cici (ef.18)  
Circle (ef.19)  
Cocoro (ef.17)  
Creamie (ef.17)  
Crystal (ef.18)  
Cupid (ef.17)  
Diva (ef.18)  
Dolly Wink (ef.18)  
Edwina (ef.18)  
Florence (ef.18)  
Forever (ef.19)  
Glacious (ef.18)  
Hana (ef.18)  
Haru (ef.18)  
Hug Me (ef.16)  
Hyper (ef.18)  
Ivy (ef.18)  
Je t aime (ef.18)  
Jewel (ef.18)  
Jinnie (ef.17)  
Keizen (ef.18)  
Kirei (ef.19)  
Kiss Me (ef.19)  
Komi (ef.18)  
Lana (ef.17)  
Lucius (ef.18)  
Maki (ef.18)  
Margarita (ef.19)  
Mercy (ef.18)  
Minerva (ef.17)  
Miranda (ef.18)  
Mondoll (ef.19)  
Naomi (ef.19)  
Oh Soul (ef.20)  
Pika (ef.17)  
Platinum (ef.17)  
Poppy 3Tone (ef.18)  
Poseidon (ef.17)  
Ring (ef.18)  
Sakura (ef.19)  
Sandy (ef.18)  
Solotica (ef.18)  
Stella (ef.18)  
Sweet Heart (ef.19)