สั่งเลนส์ แฟชั่น -> เลือกรุ่น แฟชั่น

วิธีการสั่งสินค้า


Pretty Doll

Update : 14/02/2018

!Aloha (mini) (ef.14)  
!Bling (mini) (ef.14)  
!Finale (mini) (ef.14)  
!Florida (mini) (ef.15)  
!Glitter (mini) (ef.14)  
!Jazzy (mini) (ef.18)  
!Kurly (mini) (ef.16)  
!Nudy (mini) (ef.14)  
!Pearl (mini) (ef.14)  
!Pony (mini) (ef.14)  
!Pure (mini) (ef.14)  
!Secret Eye (mini) (ef.14)  
!Shilla (mini) (ef.14)  
!Sofia (mini) (ef.17)  
!Sonya (mini) (ef.16)  
!Tiara (mini) (ef.14)  
!Vampire (mini) (ef.15)  
Almond (ef.17)  
Aloha (ef.17)  
Alovera (ef.17)  
Arm (ef.18)  
BeLove (ef.19)  
Bling (ef.19)  
Blyth (ef.17)  
Brownie (ef.19)  
Carviar (ef.18)  
Chimmer (ef.19)  
Circle (ef.19)  
Daisy (ef.18)  
Design (ef.18)  
Diamond (ef.18)  
Dolce (ef.18)  
Elizabeth (ef.18)  
Emquatier (ef.19)  
Eva (ef.17)  
Extra (ef.18)  
Fairytale (ef.18)  
Gift (ef.18)  
Glamour (ef.17)  
Glow (ef.18)  
Harajuku (ef.18)  
Hello Kitty (ef.17)  
Himalayan (ef.18)  
Karis 3Tone (ef.18)  
King (ef.18)  
Melody (ef.18)  
Midnight (ef.19)  
Mimoza (ef.18)  
Mirror (ef.18)  
Moonlight (ef.17)  
Narsis (ef.18)  
Nudy (ef.19)  
Peaceful (ef.17)  
Pearl (ef.18)  
Pony (ef.17)  
Pretty doll (ef.18)  
Puffy (ef.17)  
Pure (ef.17)  
Pussycat (ef.18)  
Rita (ef.18)  
Sakura (ef.18)  
Sherbet (ef.18)  
Snowie (ef.19)  
Super Black (ef.20)  
Super King (ef.20)  
Tiara (ef.17)  
Tornado (ef.19)  
Trendy (ef.18)  
Ultra (ef.17)  


Sweety

Update : 14/02/2018

!Aoi (mini) (ef.14)  
!Cherry (mini) (ef.14)  
!Classic (mini) (ef.14)  
!Fairy s tear(3) (mini) (ef.16)  
!Furby (mini) (ef.17)  
!Glossy (mini) (ef.15)  
!Helena (mini) (ef.15)  
!Jenet (mini) (ef.14)  
!Kwanusa (mini) (ef.14)  
!Lamune (mini) (ef.14)  
!Look Flesh (mini) (ef.14)  
!Lovely (mini) (ef.16)  
!Luna Prism (ef.16)  
!My Kiss (mini) (ef.14)  
!Nudy (mini) (ef.16)  
!Nutwara (mini) (ef.14)  
!Patricia (mini) (ef.15)  
!Pitchy (mini) (ef.15)  
!Pony (mini) (ef.14)  
!Sofety (mini) (ef.17)  
!Solotica Hydrocore (mini) (ef.16)  
!Sweety Hydrocore (mini) (ef.16)  
!Sweety Natural (mini) (ef.14)  
Bambi (ef.17)  
Batis (ef.17)  
Brownie (ef.18)  
BT01 (ef.18)  
Candy (ef.17)  
Candy Extra (ef.19)  
Caviar (ef.17)  
Chiffon (ef.17)  
Circle (ef.18)  
Cocoro (ef.19)  
Cookie (ef.19)  
Daifuku (ef.19)  
Daisa (ef.18)  
Daisy (ef.18)  
Dearly (ef.19)  
Diamond (ef.18)  
Dolce (ef.17)  
Dolly (ef.19)  
Dolly Wink (ef.18)  
Dragon (ef.17)  
Eclipse (ef.17)  
Extra (ef.18)  
Florence (ef.19)  
Glamourous (ef.18)  
Gossip (ef.17)  
Icy-X (ef.18)  
Indy (ef.17)  
Inlove (ef.19)  
Itchy (ef.17)  
Ivy (ef.17)  
King (ef.18)  
Kirei (ef.19)  
Kitty (ef.17)  
Koala (ef.19)  
Lydia (ef.18)  
Magic (ef.18)  
Melody (ef.18)  
Milan (ef.18)  
Miyabi (ef.19)  
Moonlight (ef.18)  
Nudy (ef.19)  
Oreo (ef.18)  
Phoenix (ef.18)  
Poem (ef.18)  
Pony (ef.17)  
Pure (ef.17)  
Purela (ef.19)  
Purely (ef.20)  
Rainbow (ef.18)  
Sakura (ef.18)  
Sherbet (ef.18)  
Showy (ef.19)  
Snowie (ef.19)  
Solang (ef.17)  
Spatax (ef.17)  
Stella (ef.19)  
Sunday (ef.17)  
Super King (ef.20)  
Sweety Spatax (ef.17)  
Tiger (ef.18)  
Tisa (ef.16)  
Trendy (ef.18)  
Usamanee (ef.18)  
Vampire (ef.18)  
Vista (ef.19)  
Wawa (ef.18)  
Winky (ef.19)  


Lollipop

Update : 14/02/2018

!Alaska (mini) (ef.15)  
!Angelinus (mini) (ef.14)  
!Bim (mini) (ef.15)  
!Black Russian (mini) (ef.15)  
!Brilliant (mini) (ef.15)  
!Chacha (mini) (ef.14)  
!Chill (mini) (ef.16)  
!Chill (mini) (Choco) (ef.16)  
!Cool (mini) (ef.15)  
!Cotton Candy (mini) (ef.14)  
!Dark (mini) (ef.15)  
!Envy (mini) (ef.15)  
!Fiesta (mini) (ef.14)  
!High (mini) (ef.14)  
!Horne (mini) (ef.16)  
!Hybrid (mini) (ef.14)  
!Idol (mini) (ef.14)  
!Jacket (mini) (ef.15)  
!Jasmine (mini) (ef.15)  
!Kelly (mini) (ef.15)  
!Mai (mini) (ef.16)  
!Minako (mini) (ef.14)  
!Mint (mini) (ef.14)  
!Opal (mini) (ef.14)  
!Poptin (mini) (ef.15)  
!Ring (mini) (ef.15)  
!Sally (mini) (ef.15)  
!Scarlet (mini) (ef.15)  
!Signature (mini) (ef.15)  
!Sure (mini) (ef.14)  
!Tintin (mini) (ef.16)  
!Topaz (mini) (ef.14)  
!Tower (mini) (ef.15)  
!Trio (mini) (ef.16)  
!Vivi (mini) (ef.14)  
!Vivi (mini) (Choco) (ef.14)  
1Carat (ef.19)  
Aida (ef.17)  
Biana (ef.18)  
Bling (ef.19)  
Camellia (ef.18)  
Canaria (ef.19)  
Candy (ef.17)  
Cherry (ef.17)  
Citra (ef.18)  
Cloudy (ef.17)  
Corona (ef.18)  
Cotton Candy (ef.18)  
Cream (ef.17)  
Diana (ef.18)  
Donut (ef.18)  
Edge (ef.18)  
Endorphin (ef.18)  
Euro (ef.18)  
Extin (ef.18)  
Extra (ef.18)  
Heart (ef.19)  
Heart (Choco) (ef.19)  
Ice (ef.18)  
Issue (ef.17)  
Ivy (ef.18)  
Kalua (ef.19)  
Kitty Cat (ef.17)  
Kiwi (ef.18)  
Kiyomi (ef.17)  
Lavender (ef.18)  
Luminus (ef.17)  
Macaron (ef.19)  
Mango (ef.18)  
Metro (ef.17)  
Mohito (ef.18)  
Myst (ef.18)  
Nana (ef.17)  
Niky (ef.18)  
Oki (ef.18)  
Olive (ef.17)  
Once (ef.17)  
Only (ef.19)  
Opal (ef.17)  
Pancake (ef.18)  
Paris (ef.17)  
Pola (ef.17)  
Puyo (ef.17)  
Qua (ef.20)  
Rio (ef.19)  
Sangria (ef.18)  
School (ef.18)  
Silky (ef.19)  
Suprime (ef.18)  
Tiger (ef.17)  
Trap (ef.19)  
Twilight (ef.19)  
V1 (ef.17)  
V10 (ef.18)  
V11 (ef.18)  
V11 (Choco) (ef.18)  
V12 (ef.17)  
V2 (ef.17)  
V3 (ef.18)  
V4 (ef.17)  
V5 (ef.18)  
V6 (ef.18)  
V7 (ef.19)  
V8 (ef.18)  
V9 (ef.17)  
Vivi (ef.17)  
Vogue (ef.17)  
Wai (ef.17)  


Wink

Update : 14/02/2018

!Dolce (mini) (ef.16)  
!Fair (mini) (ef.15)  
!Fairy (mini) (ef.16)  
!FroongFring (mini) (ef.14)  
!Pony (mini) (ef.14)  
!Puffy (mini) (ef.15)  
Dali (ef.18)  
Happy 3Tone (ef.18)  
Puffy (ef.18)  
Sherbet (ef.18)  
Trendy (ef.17)  


Dream Color1

Update : 14/02/2018

!Anna (mini) (ef.16)  
!Ayu (mini) (ef.16)  
!Berry (mini) (ef.14)  
!Circle (mini) (ef.16)  
!Cookie (mini) (ef.16)  
!Cool (mini) (ef.14)  
!Frora (mini) (ef.15)  
!Grace (mini) (ef.15)  
!Gus (mini) (ef.15)  
!HV (mini) (ef.15)  
!Ice (mini) (ef.16)  
!Icy (mini) (ef.15)  
!Irin(mini) (ef.15)  
!Kate (mini) (ef.16)  
!Kiss (mini) (ef.16)  
!Lapis(mini) (ef.15)  
!Mania (mini) (ef.16)  
!Minnie (mini) (ef.16)  
!Minnion (mini) (ef.15)  
!Mishio (mini) (ef.16)  
!Monica (mini) (ef.16)  
!Neon (mini) (ef.15)  
!Nudy (mini) (ef.16)  
!Oscar (mini) (ef.16)  
!Phoenix (mini) (ef.16)  
!Plum (mini) (ef.16)  
!Pony (mini) (ef.14)  
!Rocco (mini) (ef.16)  
!Rock (mini) (ef.16)  
!Rosa (mini) (ef.16)  
!Rose (mini) (ef.15)  
!Soda (mini) (ef.14)  
!Stella (mini) (ef.16)  
!Thor (mini) (ef.14)  
!Tokyo (mini) (ef.16)  
!Tornado (mini) (ef.16)  
Ayako (ef.18)  
Buzan (ef.18)  
Carat (ef.17)  
Cheeze (ef.18)  
Circle (ef.19)  
Cookie (ef.19)  
Disney (ef.18)  
Eve (ef.17)  
Fancy (ef.18)  
Fanta (ef.17)  
Fantasia (ef.18)  
Fern (ef.19)  
Frozen (ef.18)  
Gangnam (ef.20)  
Holly (ef.18)  
Hunter (ef.18)  
Ikomo (ef.18)  
Iris (ef.18)  
Jasper (ef.17)  
Jerry (ef.19)  
Jinny (ef.17)  
Julia (ef.17)  
Kirakira (ef.19)  
Koko (ef.17)  
Lay (ef.18)  
Lydia (ef.17)  
Maki (ef.18)  
Mamiya (ef.18)  
Mania (ef.19)  
Matake (ef.18)  
Max (ef.18)  
Miyuki (ef.19)  
Naomi (ef.19)  
Nudy (ef.19)  
Pea (ef.18)  
Phoenix (ef.19)  
Pizza (ef.18)  
Plum (ef.20)  
Popeye (ef.18)  
Potter (ef.18)  
Pure (ef.18)  
Ring (ef.19)  
Rita (ef.17)  
Rock (ef.20)  
Sky (ef.17)  
Sonic (ef.19)  
Soul (ef.19)  
Spider (ef.18)  
Stella (ef.18)  
Tokyo (ef.18)  
Tornado (ef.19)  
Veronica (ef.18)  
Victoria (ef.18)