สั่งเลนส์ แฟชั่น -> เลือกรุ่น แฟชั่น

วิธีการสั่งสินค้า


Pretty Doll

Update : 14/02/2018

!Adele (mini) (ef.15)  
!Alberta (mini) (ef.14)  
!Aloha (mini) (ef.14)  
!Amiria (mini) (ef.15)  
!Bride Too (mini) (ef.14)  
!Chimmer (mini) (ef.15)  
!Cillon 3Tone (mini) (ef.14)  
!Damier (mini) (ef.14)  
!Elio (mini) (ef.14)  
!Fairytale (mini) (ef.15)  
!Finale (mini) (ef.14)  
!Florida (mini) (ef.15)  
!Freedom (mini) (ef.14)  
!Glitter (mini) (ef.14)  
!Jazzy (mini) (ef.18)  
!King (mini) (ef.14)  
!Kurly (mini) (ef.16)  
!Lily 2Tone (mini) (ef.15)  
!Nudy (mini) (ef.14)  
!Pony (mini) (ef.14)  
!Pure (mini) (ef.14)  
!Remind (mini) (ef.14)  
!Sakura (mini) (ef.15)  
!Secret Eye (mini) (ef.14)  
!Shilla (mini) (ef.14)  
!Sofia (mini) (ef.17)  
!SoHot (mini) (ef.14)  
!Soulmate (mini) (ef.14)  
!Tiara (mini) (ef.14)  
!Twisty (mini) (ef.18)  
!Vampire (mini) (ef.15)  
!Vollet (mini) (ef.17)  
Almond (ef.17)  
Alovera (ef.17)  
Araya (ef.18)  
Arm (ef.18)  
Barbara (ef.17)  
BeLove (ef.19)  
Bling (ef.19)  
Blyth (ef.17)  
Blyth 3Tone (ef.17)  
Brownie (ef.19)  
Carviar (ef.18)  
Cejoney (ef.17)  
Chimmer (ef.19)  
Cillon 3Tone (ef.17)  
Circle (ef.19)  
Cosmo (ef.17)  
Daisy (ef.18)  
Damier (ef.17)  
Dearest (ef.17)  
Design (ef.18)  
Diamond (ef.18)  
Diamond 4Tone (ef.18)  
Dolce (ef.18)  
Elizabeth (ef.18)  
Emquatier (ef.19)  
Eva (ef.17)  
Everland (ef.18)  
Fairytale (ef.18)  
Forest (ef.18)  
Gift (ef.18)  
Glamour (ef.17)  
Glow (ef.18)  
Harajuku (ef.18)  
Hello Kitty (ef.17)  
Himalayan (ef.18)  
Hugo (ef.18)  
Ice 4Tone (ef.18)  
King (ef.18)  
Malibu (ef.19)  
Maya (ef.17)  
Melody (ef.18)  
Midnight (ef.19)  
Mimoza (ef.18)  
Mirror (ef.18)  
Mona (ef.18)  
Moonlight (ef.17)  
Muffin (ef.17)  
Nudy (ef.19)  
Okie (ef.18)  
Peaceful (ef.17)  
Polkadot (ef.17)  
Pretty doll (ef.18)  
Pudding (ef.18)  
Puffy (ef.17)  
Pure (ef.17)  
Pussycat (ef.18)  
Sakura (ef.18)  
Sassy (ef.18)  
Sherbet (ef.18)  
Snowie (ef.19)  
Stella (ef.18)  
Super Black (ef.20)  
Super King (ef.20)  
Tiara (ef.17)  
Tornado (ef.19)  
Trendy (ef.18)  
Vampire Twilight (ef.17)  
Vivetta (ef.18)  


Sweety

Update : 14/02/2018

!Aki (mini) (ef.16)  
!Bella (mini) (ef.15)  
!Boobphae (mini) (ef.14)  
!Burberry (mini) (ef.16)  
!Chaba (mini) (ef.16)  
!Chada (mini) (ef.15)  
!Cherry (mini) (ef.14)  
!Dali (mini) (ef.16)  
!Dior (mini) (ef.16)  
!Goody (mini) (ef.16)  
!Janward (mini) (ef.15)  
!Jao Jom (mini) (ef.14)  
!Jenet (mini) (ef.14)  
!Kanchong (mini) (ef.15)  
!Karakate (mini) (ef.15)  
!Kwanusa (mini) (ef.14)  
!Lamune (mini) (ef.14)  
!Look Flesh (mini) (ef.14)  
!Mae Ploy (mini) (ef.16)  
!Mae Ying (mini) (ef.16)  
!Orchao (mini) (ef.15)  
!Pony (mini) (ef.14)  
!Prada (mini) (ef.16)  
!Ribbon (mini) (ef.16)  
!Sabai (mini) (ef.16)  
!Secret (mini) (ef.14)  
!Solotica Hydrocore (mini) (ef.16)  
!Solotica Natural (mini) (ef.14)  
!Sure (mini) (ef.14)  
!Sweety Hydrocore (mini) (ef.16)  
!Sweety Natural (mini) (ef.14)  
!Urban (mini) (ef.14)  
!Victoria (mini) (ef.17)  
Aloha (ef.17)  
Batis (ef.17)  
Batis (Hazel) (ef.17)  
Brownie (ef.18)  
Burn (ef.17)  
Caviar (ef.17)  
Circle (ef.18)  
Diamond (ef.18)  
Diamond 3Tone (ef.19)  
Disney (ef.17)  
Dolly (ef.19)  
Extra (ef.18)  
Extream (ef.18)  
Florence (ef.19)  
Glamour (ef.16)  
Inlove (ef.19)  
King (ef.18)  
Kitty (ef.17)  
Kwanusa (ef.17)  
Melody (ef.18)  
Moonlight (ef.18)  
Morning (ef.18)  
Nuada (ef.17)  
Nudy (ef.19)  
Phoenix (ef.18)  
Puffy (ef.17)  
Purely (ef.20)  
Rosse (ef.18)  
Sakura (ef.18)  
Sherbet (ef.18)  
Snowie (ef.19)  
Solang (ef.17)  
Spatax (ef.17)  
Super King (ef.20)  
Sweety Spatax (ef.17)  
Tiger (ef.18)  
Tornado (ef.18)  
Usamanee (ef.18)  
Vista (ef.19)  
Winky (ef.19)  


Lollipop

Update : 14/02/2018

!Bim (mini) (ef.15)  
!Black Russian (mini) (ef.15)  
!Bliss (mini) (ef.16)  
!Brilliant (mini) (ef.15)  
!Chacha (mini) (ef.14)  
!Chill (mini) (ef.16)  
!Chill (mini) (Choco) (ef.16)  
!Cotton Candy (mini) (ef.14)  
!Dark (mini) (ef.15)  
!D-Day (mini) (ef.16)  
!Delight (mini) (ef.15)  
!Fiesta (mini) (ef.14)  
!Glitter (mini) (ef.15)  
!High (mini) (ef.14)  
!Holiday (mini) (ef.17)  
!Hybrid (mini) (ef.14)  
!Jasmine (mini) (ef.15)  
!Kelly (mini) (Choco) (ef.14)  
!Little Angel (mini) (ef.14)  
!Mai (mini) (ef.16)  
!Milky (mini) (ef.15)  
!Mimosa (mini) (ef.16)  
!Minako (mini) (ef.14)  
!Narciss (mini) (ef.15)  
!Noble (mini) (ef.14)  
!Opal (mini) (ef.14)  
!Peach (mini) (ef.15)  
!Pony (mini) (ef.14)  
!Poptin (mini) (ef.15)  
!Ring (mini) (ef.15)  
!Rusty (mini) (ef.15)  
!Scarlet (mini) (ef.15)  
!Signature (mini) (ef.15)  
!Stone Berry (mini) (ef.15)  
!Sure (mini) (ef.14)  
!Tower (mini) (ef.15)  
!Twinkle (mini) (ef.15)  
!Vivi (mini) (ef.14)  
!Wanna Be (mini) (ef.15)  
!Water (mini) (ef.14)  
!Xoxo (mini) (ef.14)  
1Carat (ef.19)  
3carat (ef.18)  
Alice (ef.18)  
Allure (ef.18)  
Ato (ef.18)  
Bell (ef.18)  
Bling (ef.19)  
Camellia (ef.18)  
Canaria (ef.19)  
Cherry (ef.17)  
Corona (ef.18)  
Cotton Candy (ef.18)  
Cream (ef.17)  
Diana (Choco) (ef.18)  
Edge (ef.18)  
Endorphin (ef.18)  
Euro (ef.18)  
Extra (ef.18)  
Fondue (ef.18)  
French (ef.18)  
Hawaii (ef.18)  
Heart (ef.19)  
Ice (ef.18)  
Icy (ef.18)  
Issue (ef.17)  
Ivy (ef.18)  
Kalua (ef.19)  
Kitty Cat (ef.17)  
Kiwi (ef.18)  
Kiyomi (ef.17)  
Lemon Tree (ef.19)  
Leopard (ef.18)  
Luminus (ef.17)  
Macaron (ef.19)  
Maxy (ef.18)  
Metro (ef.17)  
Mohito (ef.18)  
Muse (ef.17)  
Myst (ef.18)  
Nature (ef.18)  
Niky (ef.18)  
Nuri (ef.17)  
Oki (ef.18)  
Olive (ef.17)  
Once (ef.17)  
Only (ef.19)  
Opal (ef.17)  
Paris (ef.17)  
Pola (ef.17)  
Puyo (ef.17)  
Qua (ef.20)  
Rio (ef.19)  
Sangria (ef.18)  
School (ef.18)  
Siroco (ef.17)  
Tiger (ef.17)  
Trap (ef.19)  
Twilight (ef.19)  
V10 (ef.18)  
V11 (ef.18)  
V12 (ef.17)  
V4 (ef.17)  
V5 (ef.18)  
V9 (ef.17)  
Vivi (ef.17)  
Vogue (ef.17)  
Wai (ef.17)  
Windy (ef.19)  


Wink

Update : 14/02/2018

!Brownie (mini) (ef.15)  
Brownie (ef.19)  
Cricle (ef.18)  
Crispy (ef.18)  
Daimond (ef.18)  
Daisy (ef.18)  
Extra (ef.19)  
Glitter (ef.18)  
Melody (ef.18)  
Nudy (ef.18)  
Sherbet (ef.18)  
Tiger (ef.18)